Procesanalyse en advies

Onze data-analisten ondersteunen ook externe partijen bij specifieke opsporingsacties en of onderzoeken. Bijvoorbeeld de politie en de opsporingsdienst van de belastingdienst (FIOD). 
Door middel van operationele analyses en het ontwikkelen van realtime intelligence oplossingen, probeert het LIV - binnen wettelijke grenzen - verdachte processen en criminele activiteiten/netwerken in kaart te brengen ten behoeve van opsporing. Daarnaast worden analyses gebruikt voor statistieken en het in beeld brengen van trends. Zowel reactief als proactief wordt deze informatie gedeeld ten behoeve van preventie.