Aangifteproces Gestolen Voertuigen

Het AGV/LIV neemt dagelijks van 07.00 uur tot 23.00 uur telefonisch de aangiften op van gestolen gekentekende voertuigen. Aangifte van een gestolen brom- en snorfiets kan niet via het AGV/ LIV, maar moet via de website van de politie

Als er een bekende dader in beeld komt of er sprake is van een High Impact Crime wordt de aangever doorverwezen naar de lokale eenheid van de politie.

Het AGV/LIV wordt bemenst door medewerkers van de Politie en het VbV. Het AGV/LIV werkproces is een telefonische aangifte in vergelijking met een ‘reguliere’ aangifte bij de eenheid van de politie. Dit werkproces zorgt ervoor, dat een gestolen gekentekend voertuig binnen een tijdsbestek van 30 minuten zowel nationaal als internationaal gesignaleerd kan worden. Hoe korter de tijd tussen de diefstal en de melding des te groter is de kans op terugvinden. Het opnemen van aangiften op deze wijze, draagt bij aan de effectiviteit en efficiency van het werkproces en kwaliteit van de opgenomen aangiften.