Bijdrage aan Recovery

De snelheid waarmee een gestolen voertuig wordt gesignaleerd is sterk van invloed op het terugvindpercentage. 

Het AGV zorgt voor deze snelheid door binnen een half uur na de diefstalmelding het voertuig nationaal en internationaal te signaleren. Het AGV wil in de toekomst het terugvindpercentage verhogen door bij diefstal de connectiviteit meer te gebruiken voor het traceren van van gestolen voertuigen.