Toegankelijkheid

Vanaf 23 september 2020 moet een toegankelijkheidsverklaring op iedere (overheids-website) staan.
Bij de toegankelijkheidsverklaring hoort een score die vertelt hoe wij voldoen aan toegankelijkheid. Hieronder vindt u onze score:

Toegankelijkheidslabel LIV

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. De reden voor het woord tijdelijk in de naam is dat de grondslag uiteindelijk wordt geleverd door de Wet digitale overheid. Zolang deze wet nog niet van kracht is, is de tijdelijke grondslag voor dit Besluit artikel 89 van de Grondwet. Uit praktische overwegingen wordt deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in het vervolg aangeduid met ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

De verplichting

In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Voor websites is de ingangsdatum 23 september 2020.

Ondervindt u problemen?

U kunt toegankelijkheidsproblemen online bij ons melden.