Opsporings­ondersteuning

Het LIV heeft als belangrijkste taak om opsporingsinstanties zoals de Nationale Politie en Bijzondere Opsporingsdiensten reactief en proactief te ondersteunen bij onderzoeken. 
Dit gaat om onderzoeken naar voertuigcriminaliteit en voertuigen. In sommige situaties wordt Intelligence binnen het AVG domein ook gedeeld met private partijen. Bijvoorbeeld voor recovery, preventie en schadelastreductie. Door toegang tot diverse datasystemen kan het LIV een bijdrage leveren.