Grootste daling voertuigdiefstallen in 5 jaar

In 2021 zijn er 16% minder personenauto’s gestolen dan in 2020. Dat is de grootste daling in 5 jaar. Ook alle andere categorieën laten dalingen zien, variërend van 7% (motorfietsen) tot 48% (zware bedrijfswagens). Sinds de start van de registratie in 2021 zijn er 12 gekentekende land- en bosbouwtrekkers gestolen. Dit blijkt uit de cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit.

Teruggevonden voertuigen

Ander nieuws is dat het terugvindpercentage, dat jaren schommelde rond de 40%, is gestegen naar 45%. De kans dat een gestolen voertuig wordt teruggevonden is nog steeds het grootst binnen de eerste 24 uur. Dat geldt vooral voor voertuigen die jonger zijn dan 4 jaar. Oudere voertuigen worden minder vaak teruggevonden.

SUV’s in trek

Er werden vorig jaar 5404 personenauto’s gestolen. Bij de personenauto’s blijven SUV’s, zoals de Nissan Qashqai, Toyota RAV 4 en C-HR en de Peugeot 2008 en 3008, favoriet bij autodieven. Er werden 104 Qashqai ’s gestolen (+160%).  De VW Golf blijft met 328 stuks het meest gestolen model. VW Polo en Fiat 500 volgen met 295 stuks en respectievelijk 196 stuks. Voertuigen van 4 jaar oud worden het meest gestolen: 566 stuks (+12%). De sterke daling van diefstal van motorfietsen in de eerste maanden van 2021 is bijna tenietgedaan door een toename in november en december.

Ander verdienmodel voor autodieven?

In de 3 grote steden is de afname van voertuigdiefstallen het grootst. Opvallend is dat er alleen in Limburg een lichte stijging zichtbaar is. De coronapandemie heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de afname van het aantal voertuigdiefstallen. Daarnaast zal de avondklok en het koude winterweer in februari ook een rol hebben gespeeld. Criminelen kunnen door verminderde afzetmogelijkheden ook deels zijn overgestapt op andere verdienmodellen die lucratiever en minder risicovol zijn. Heldere verklaringen van deze sterke daling zijn echter niet eenduidig te geven.

Schadelast blijft aandachtspunt

Natuurlijk zijn we erg blij met deze cijfers”, zegt manager LIV Rudi Welling, “de intensieve samenwerking en de toename van het gebruik van de connectiviteit bij het terugvinden van gestolen voertuigen dragen hier ook aan bij, maar de invloed van de coronapandemie is natuurlijk niet te ontkennen. Uit cijfers van de verzekeraars blijkt dat de totale schadelast van autodiefstal daalt maar dat deze per voertuig in het afgelopen jaar gemiddeld met 10% is gestegen. Komend jaar gaan we daarom nog meer gebruik maken van digitale opsporing bij het terugvinden van voertuigen. Daarnaast adviseren we om een extra CCV goedgekeurd alarmsysteem te monteren bij voertuigen met een keyless entry systeem, omdat deze gevoelig blijven voor diefstal. We zijn niet ontevreden maar moeten alert blijven.”