Partners

RDW

De RDW bewaakt dat de (Nederlandse) voertuigen voldoen aan de veiligheids- en milieueisen. Van alle voertuigen beoordeelt de RDW of voldaan is aan wet- en regelgeving. Ook registreert de RDW de gegevens van ruim zeven miljoen voertuigen, hun eigenaren en bijbehorende documenten. De registers zijn een belangrijke informatiebron voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Naar website RDW
Logo RDW

Politie

De politie verleent hulp aan burgers en handhaaft de openbare orde en strafrechtelijke rechtsorde. De politie is ook als eerste verantwoordelijk voor het scheppen van veiligheid en bestrijden van (voertuig)criminaliteit. Om effectief voor de veiligheid in ons land te kunnen zorgen is het van groot belang dat de politie veel informatie tot haar beschikking heeft.

Naar website Politie
Logo politie

VbV

De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmateriaal- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

Naar website VbV