Over LIV

Het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is een samenwerkingsverband tussen de RDW, de Politie en het Verbond van Verzekeraars.

Het LIV is een informatie- en kenniscentrum dat een bijdrage levert aan de opsporing en bestrijding van criminaliteit. Door nauw samen te werken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties ontstaat een betere informatie-uitwisseling waardoor voertuigcriminaliteit in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door enerzijds informatie-uitwisseling binnen de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en anderzijds het ter beschikking stellen van elkaars informatiesystemen.