Diefstalcijfers

Voertuigen zijn een belangrijk doelwit voor criminelen. Een van de grootste problemen is diefstal. Naast diefstal komen ook andere vormen van criminaliteit voor, zoals omkatten van voertuigen en vervalsing van documenten. Criminelen vinden op dit gebied steeds nieuwe methodes. Bundeling van informatie, adequate opsporing en betere preventie helpen allemaal om het probleem terug te dringen.

Diefstalcijfers 2023

In het overzicht ziet u het aantal gestolen voertuigen per categorie in 2023. 

Voertuigcategorie Aantal Percentage t.o.v. 2022 Terugvindpercentage
Personenauto's 5844 - 2% 47%
Bedrijfswagens licht 1469 + 5% 46%
Bedrijfswagens zwaar 56 + 30% 54%
Motorrijwielen 1877 + 11% 22%
Brom- & snorfietsen 10.012 - 20% 39%
Aanhangers/Opleggers 581 + 4% 25 %
Land- en bosbouwtrekkers 79 - 2% 13%
 MMBS 77 + 71% 12%